астрономски

astronomical
* * *
astronomic

Македонско-англиски речник. 2013.

Look at other dictionaries:

  • астрономски — (грч astron, nomos) 1. што и припаѓа на астрономијата или се однесува на неа, 2. фиг како што е во астрономијата, т е многу голем . огромен …   Macedonian dictionary

  • астрономски сателит — вештачки сателит што се лансира на височини над Земјината атмосфера заради астрономски набљудувања …   Macedonian dictionary

  • ефемерида — (грч. eph, emera ден) 1. астр. астрономски годишник во кој се внесуваат податоци за промените во движењето на небесните тела, што служат за одредување на положбата на брод на морската шир 2. појава што трае еден ден 3. фиг. еднодневна сензација …   Macedonian dictionary

  • опсерваторија — (лат. Observatorium) специјално уредена зграда за астрономски, магнетометрички, метеоролошки, сеизмички и сл. набљудувања …   Macedonian dictionary

  • хелиометар — (грч. helios, metron мерило) астрономски дурбин со преполовен објектив служи за многу точно мерење на мошне мали растојанија и агли на небото, особено на пречникот на Сонцето …   Macedonian dictionary

  • хороскоп — (грч. hora час, ѕкорео набљудува, гледа) 1. кај старите Египќани: свештеник што вршел астрономски набљудувања 2. книга со календар и со претскажување на судбината според положбата на ѕвездите на денот кога е роден некој човек …   Macedonian dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.